Platforma TMG

Platforma TMG jest rozwiązaniem, które integruje społeczność lokalną dzięki usługom informacyjno-komunikacyjnym.

Projekt stanowi element rozwoju idei Smart City Gorzów (Inteligentnego Miasta), które integruje mieszkańców, aktywistów, lokalne organizacje społeczne i inicjatywy nieformalne, podmioty sektora prywatnego w celu promowania postaw obywatelskich, zwiększenia zaangażowania obywatelskiego, promocji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród lokalnych firm. Platforma dostarcza rozwiązania z zakresu e-usług dedykowanych wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Operatorem platformy jest Stowarzyszenie Ruch Miejski Ludzie Dla Miasta. Usługi oferowane w ramach platformy są udostępniane nieodpłatnie dzięki darczyńcom i sponsorom, który wspierają działalność Operatora Platformy.

Projekt realizowany w metodykach zwinnych, w ramach sprintów dostarczane są nowe funkcjonalności platformy.

W ramach zawartego porozumienia o współpracy jesteśmy Partnerem Technicznym platformy, dzięki czemu nasza platforma jest rozwijana o nowe funkcjonalności.

Zakres funkcjonalności:

 • integracja jednokrotnego logowania (SSO),
 • platforma CMS
 • aplikacje dziedzinowe
  • karty miejskie (programy osłonowe dla mieszkańców)
  • działalność Rady Miasta
  • wizualizacja budżetu miasta
  • zgłaszanie barier architektonicznych
  • projekty inwestycyjne
  • dokumenty i publikacje miejskie
  • lokalne organizacje pozarządowe
 • kokpit do zarządzania platformą

Platforma wykorzystuje rozwiązania z zakresu Business Intelligence (ETL, hurtownię danych, wizualizację danych) oraz udostępnia API, dzięki czemu użytkownicy mogą wykorzystywać zgromadzone dane.

https://www.twojemiasto-gorzow.pl

Skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowej oferty. Zadzwoń lub napisz