fbpx

Wizja i misja firmy

Wizja

Dostawca nowoczesnych usług IT w nowoczesnym, cyfrowym świecie. Partner w tworzeniu, rozwoju, eksploatacji oraz integracji systemów teleinformatycznych.
Nowocześnie zarządzana, dynamicznie rozwijająca się firma zatrudniająca specjalistów, będąca pożądanym pracodawcą wśród firm IT.


Misja

Naszą misją jest wspieranie procesów biznesowych naszych klientów z wykorzystaniem zaawansowanych systemów komunikacji oraz wspierania decyzji, przy jednoczesnym dbaniu o bezpieczeństwo informacji. Oferujemy profesjonalne, efektywne i społecznie odpowiedzialne usługi z zakresu inżynierii, stawiając na wysoką jakość i doskonałość technologiczną proponowanych rozwiązań.


Nasze wartości

Zaangażowanie

Jesteśmy prawdziwie zaangażowani we wszystko to, co robimy. Zarówno w rozwiązywanie problemów Klienta, jak i w projekty wewnętrzne i wzajemne wsparcie w pracy. Zaangażowanie jest ważnym elementem naszego profesjonalizmu i podstawa proaktywnego działania.

Zaufanie

Można nam zaufać w każdym działaniu. Dotrzymujemy zobowiązań i terminów, które określamy z intencja ich dotrzymania. Jesteśmy zawsze szczerzy względem siebie i względem Klienta.

Otwartość

Jesteśmy otwarci w komunikacji na zewnątrz i wewnątrz firmy. Nie zamykamy się w swoich osadach, potrafimy słuchać i zawsze staramy się zrozumieć druga stronę. Potrafimy w asertywny sposób wyrazić swoje zdanie na każdy temat.

Innowacyjność

Działamy w branży nowoczesnych technologii, więc innowacyjność jest nasza codziennością. Szukamy przewag na wszystkich polach: w technologii, produktach, procesach i sposobach działania. Postrzegamy zmianę jako motor rozwoju firmy.


Społeczna odpowiedzialność

Czujemy się odpowiedzialni za teraźniejszość oraz przyszłość społeczeństwa, dlatego podejmujemy działania zmierzające do odpowiedniego wykorzystania zasobów, stosujemy wydajne procesy produkcyjne i wykorzystujemy nowoczesne technologie.

W tym kontekście przyjęta przez nas strategia społecznej odpowiedzialności biznesu przewiduje określone cele długoterminowe:

Prowadzić odpowiedzialną i etyczną działalność gospodarczą, wymagając odpowiedniego zachowania od pracowników, klientów i dostawców.

Brać aktywny udział w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa, udostępniając innowacyjne rozwiązania polepszające jakość życia ludzi, ułatwiając integrację społeczną i pracowniczą.