fbpx

Cyberbezpieczeństwo

Zakres usług

Audyt bezpieczeństwa informacji

Przeprowadzanie oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Polityki oraz procedury zarządzania IT

Disaster Recovery Plan (DRP) i Business Contunuity Plan (BCP)

Security Operation Center (SOC as-a Service)

kompleksowe wdrożenie RODO oparte na ocenie ryzyka

budowanie kultury bezpieczeństwa za pomocą programów szkoleniowych

doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

pełnienie funkcji IOD lub specjalisty ochrony danych

analiza incydentów

informatyka śledcza

komunikacja kryzysowa