fbpx

Polityka bezpieczeństwa informacji

Poważnie traktujemy naszą rolę, jaką jest ochrona poufnych informacji firmy i uznanie roli, jaką odgrywamy w zapewnianiu, że jesteśmy silnym ogniwem w ekosystemie prywatności i bezpieczeństwa danych. Dokument ten zawiera zasady (polityki), jej cech bezpieczeństwa oraz środków bezpieczeństwa stosowanych w naszej firmie.
W sposób szczególny podchodzimy we wszystkich przedsięwzięciach do spraw związanych z bezpieczeństwem informacji.

Kierownictwo firmy, stojąc na stanowisku, że informacja jest priorytetowym zasobem każdej organizacji, wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Bezpieczeństwo informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane jest kluczowym elementem firmy oraz warunkiem ciągłego jej rozwoju. Gwarancją sprawnej i skutecznej ochrony informacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i zastosowanie rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych.

Kierownictwo firmy, wprowadzając Politykę Bezpieczeństwa Informacji deklaruje, że wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji będzie podlegał ciągłemu doskonaleniu.

Podejście do bezpieczeństwa opiera się na trzech kluczowych regułach:

  • reguła poufności informacji – zapewnienie, że informacja jest udostępniana jedynie osobom upoważnionym,
  • reguła integralności informacji – zapewnienie zupełnej dokładności i kompletności informacji oraz metod ich przetwarzania,
  • reguła dostępności informacji – zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów tylko wtedy, gdy istnieje taka potrzeba,

Celem wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest osiągnięcie poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

  • będzie gwarantem pełnej ochrony danych klientów biznesowych oraz ciągłości procesu ich przetwarzania,
  • zapewni zachowanie poufności informacji chronionych, integralności i dostępności informacji chronionych oraz jawnych,
  • zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji, bez względu na jej postać, we wszystkich systemach jej przetwarzania,
  • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji, które wynikają z celowej bądź przypadkowej działalności człowieka oraz ich ewentualne wykorzystanie na szkodę firmy,
  • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich systemów przetwarzania informacji,
  • zapewni gotowość do podjęcia w sytuacji kryzysowej dla bezpieczeństwa firmy, jej interesów oraz posiadanych i powierzonych informacji.

Jeśli w dowolnym momencie obawiasz się, że zdarzył się wypadek bezpieczeństwa lub masz pytanie związane z bezpieczeństwem, natychmiast skontaktuj się z naszą pomocą techniczną pod adresem [email protected]. W przypadku, gdy wykryjemy incydent bezpieczeństwa, będziemy aktywnie komunikować się, odpowiednio, za pośrednictwem poczty e-mail i/lub naszą stroną internetową oraz profilem społecznościowym w serwisie Facebook.

właściciel/CEO
Marcin Kazimierczak