WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności przyjętą w podmiocie “make-SOFT Marcin Kazimierczak”, zwanej dalej Administratorem.

Każdego użytkownika stron internetowych znajdujących się w domenie “make-soft.pl” zwanych dalej Serwisem obowiązuje aktualny regulamin.

Niniejsza strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania oraz ujawniania danych osobowych podczas korzystania z niniejszej strony. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.make-soft.pl.

POUFNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ

Informujemy, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, bezwzględnie wymagamy zachowania przez te podmioty obowiązujących w make-SOFT Marcin Kazimierczak standardów bezpieczeństwa.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem tej strony internetowej, gdy przekazujesz nam je z własnej inicjatywy wypełniając formularze lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. Korzystając z naszego Serwisu, możemy prosić o podanie pewnych danych umożliwiających identyfikację osoby, dzięki którym możemy się skontaktować. Dane osobowe mogą obejmować między innymi adres e-mail, nazwisko, imię, inne informacje (“Dane osobowe”).

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych. Możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że ich wydanie jest zgodne z prawem, egzekwować nasze zasady dotyczące witryn lub chronić nasze lub inne prawa, własność lub bezpieczeństwo. Jednak nieosobowe informacje o odwiedzających można przekazać innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Możemy zatrudniać osoby trzecie i osoby prywatne w celu usprawnienia naszych usług, świadczenia usług w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z rozwojem naszych usług.
Osoby te mogą uzyskać do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonania zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do ich nieujawniania ani niewykorzystywania w żadnym innym celu.

REKRUTACJA

Jeśli składasz podanie o pracę w make-SOFT Marcin Kazimierczak, musisz wypełnić nasz internetowy formularz rekrutacyjny. Aby właściwie ocenić twoją aplikację, potrzebujemy przynajmniej twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i listu motywacyjnego lub CV. Na zasadzie dobrowolności możesz dodatkowo dodać link do swojej witryny lub profilu społecznościowego, swojego bloga. Zbieramy i przetwarzamy te dane wyłącznie w celu zarządzania działaniami związanymi z rekrutacją, a także w celach planowania organizacyjnego. W związku z tym możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w odniesieniu do oceny i selekcji kandydatów, w tym na przykład do zakładania i przeprowadzania testów, oceny kandydatów oraz do innych celów w procesie rekrutacji, w tym do ostatecznego wyboru kandydata.
Dane osobowe kandydatów, które nie zostały zatrudnione są usuwane po okresie 1 miesiąca od zakończenia rekrutacji.

DANE DZIENNIKA

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp. (“Dane dziennika”). Ponadto możemy korzystać z usług stron trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują tego typu informacje w celu zwiększenia funkcjonalności naszego Serwisu. Dostawcy usług stron trzecich mają własne zasady dotyczące prywatności, w jaki sposób wykorzystują takie informacje.

PRAWO DO INFORMACJI OSOBY DOTYCZĄCEJ

W każdej chwili masz prawo żądać informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i/lub wykorzystywanie danych osobowych lub poprawiania ich, oraz żądania usunięcia tych danych.
Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a Administratorem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

Informujemy, że Użytkownikowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom.

LINKI DO INNYCH WITRYN

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link osoby trzeciej, zostaniesz przekierowany do strony tego podmiotu. Zdecydowanie zalecamy przejrzenie Polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.
Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasza usługa nie dotyczy osób w wieku poniżej 13 lat (“Dzieci”).
Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dzieci przekazały nam dane osobowe, skontaktuj się z nami.
Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.
Ta polityka została ostatnio zaktualizowana 23 marca 2018 roku.

KONTAKT Z NAMI

Jeśli chciałbyś poprosić o informacje na temat swoich przechowywanych danych lub więcej informacji na temat polityki prywatności, proszę wysłać e-mail lub list wyraźnie podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na adres:
ul. Estkowskiego 16/10, 66-400 Gorzów Wlkp.
E-mail: privacy@make-soft.pl

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej oferty. Zadzwoń lub napisz