NINIEJSZA WITRYNA I POWIĄZANE Z NIĄ USŁUGI OFEROWANE SĄ ZGODNIE Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI.

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI. DALSZE KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY OZNACZA ZGODĘ NA PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZASADY I WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ NINIEJSZĄ WITRYNĘ.

1. Właścicielem niniejszej strony internetowej jest make-SOFT Marcin Kazimierczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp, zwanym dalej “make-SOFT”.

2. Strona stanowi serwis informacyjny dla kontrahentów firmy make-SOFT i zawiera informacje o usługach oferowanych przez firmę make-SOFT. Informacje zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy; nie mogą one być traktowane jako forma doradztwa czy konsultacji.

3. Firma make-SOFT dokłada starań, aby informacje umieszczone na stronie internetowej były aktualne. Pomimo tego nie możemy zagwarantować, że wszystkie informacje umieszczone na stronie internetowej są kompletne i aktualne.

4. Żadna z informacji zamieszczonych na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zmieszczone na stronie internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

6. Niniejsza strona internetowa może zawierać odnośniki (linki) do stron internetowych osób trzecich. Z odnośników tych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Firma make-SOFT nie odpowiada za informacje znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich.

7. Firma make-SOFT nie gwarantuje, że jej strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym i że pozbawione będą błędów. Firma make-SOFT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Ciebie lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości wystąpienia szkody został zawiadomiony. W szczególności Firma make-SOFT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

8. Firma make-SOFT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, znajdują zastosowanie polityka prywatności, polityki bezpieczeństwa informacji oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Data aktualizacji: 25 maj 2018 roku.

Skontaktuj się w celu uzyskania szczegółowej oferty. Zadzwoń lub napisz