fbpx

Projekty B+R

Połącz swoją przewagę konkurencyjną i doświadczenie branżowe z naszą szybkością, zwinnością i niekonwencjonalnymi pomysłami, aby tworzyć rozwiązania techniczne i modele biznesowe, które wyposażą Twoją firmę na przyszłość.

Bardzo często istnieją na rynku rozwiązania, które realizują cele oraz spełniają wymagania, jednak co zrobić, gdy są niedopasowane lub utrudniające pracę, zamiast ją poprawiać?

W takim przypadku oferujemy usługę opracowania prototypu procesów (Proof Of Concept), tworzenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz możliwość integracji istniejących systemów. Rozwiązania budujemy przy użyciu platform low-code oraz frameworków pozwalających nam na efektywne tworzenie zaawansowanych i funkcjonalnych rozwiązań zgodne z oczekiwaniami Klientów, posiadanej przez Klientów infrastruktury oraz podejściem DevOps.

Określenie zakresu oraz zawarcie umowy

Wspieramy naszych klientów w zrozumieniu wyzwań, jakie się wiążą z realizacją projektów informatycznych. Bardzo często niepowodzenie projektów wiąże się z huraoptymistycznym podejściem, brakiem doświadczenia w przygotowaniu oraz realizacji projektów, zarządzania projektem. Bezwzględnie wymagamy formalnego zawarcia umowy i wskazania odpowiedzialności po obu stronach – dla Waszego i naszego spokoju.

Realizacja projektu

Czas, w którym przygotowujemy rozwiązanie w ścisłej współpracy z klientem. Realizujemy projekty zarówno jako kaskadowe jak i zwinne. W projektach realizowanych w metodykach zwinnych dostarczamy projekt w sprintach, w których wdrażane są kolejne funkcjonalności. Działa tutaj zasada Pareto – 80% systemu powstaje w 20% czasu. Tutaj dajemy z siebie wszystko, aby osiągnąć wyznaczone cele, mieścić się w harmonogramie, zakresie i budżecie.

Wdrożenie i utrzymanie

Odbiór formalny rozwiązania rozpoczyna kolejny etap w cyklu życia każdego systemu – etap eksploatacji. Etap ten charakteryzuje się koniecznością zarządzania pojemnością systemu, bezpieczeństwem, zarządzaniem konfiguracją, testowaniem i wdrażaniem nowych wersji, zarządzanie ciągłością działania. Chętnie weźmiemy na siebie obowiązki związane z administrowaniem produkcyjnego systemu.
Skontaktuj się w sprawie oferty
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Administratorem danych jest make-SOFT Marcin Kazimierczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Przesyłając zapytanie administrator danych przetwarzać będzie je w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi oraz marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług.
Przesyłając zapytanie wyrażam zgodę na używanie przez make-SOFT automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.  Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie.