fbpx

Ochrona danych osobowych (RODO)

Usługi w zakresie wdrożenia RODO

PRZEPROWADZENIE AUDYTU RODO ORAZ DORADZTWO PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI OCHRONY I POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wdrożenie RODO podmiot dokonuje w oparciu o własne zasoby, oprócz przeprowadzenia audytu z naszej strony zapewniamy dokonanie oceny przyjętych rozwiązań pod kątem zgodności z RODO.

Na życzenie klientów oferujemy wsparcie administratora danych w analizie, jak również przejmujemy pełnienie funkcji ABI lub IODO, skutecznie nadzorując działanie systemu ochrony danych osobowych.

Zapytaj o wycenę usługi


KOMPLEKSOWE WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Usługa zawiera m.in. zarządzanie projektem, audyt RODO, opracowanie dokumentacji ochrony i procedur postępowania w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz szkoleń, jak również doradztwa w zakresie IT oraz nadzoru nad wdrożeniem technicznych i organizacyjnych środków ochrony, w ścisłej współpracy z obszarami biznesowymi w których przetwarzane są dane osobowe.

Zapytaj o wycenę usługi


PEŁNIENIE FUNKCJI IOD/ABI

Jeśli:

  • jesteś zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania jest istotnym elementem prowadzenia biznesu,
  • wykorzystujesz rozwiązania technologii informacyjnych stanowiących istotny element twojej działalności biznesowej,
  • chcesz zapewnić rozliczalność i monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych,
  • posiadasz rozbudowaną strukturę organizacyjną, stosujesz pryncypia architektury korporacyjnej,
  • przywiązujesz wagę do działania w oparciu o system zarządzania (polityki, procedury, rozliczalność procesów, ewaluacja systemu zarządzania),

TA USŁUGA MOŻE BYĆ DLA CIEBIE

Zapytaj o wycenę usługi


PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY OCHRONY DANYCH

Usługa zapewnia powdrożeniony nadzór nad procesami ochrony danych osobowych w firmie. Obejmuje w szczególności konsultacje związane z ochroną danych, utrzymywanie i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania, przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych. Nasz specjalista wspiera Administratora Danych w zapewnieniu zgodności oraz kontroluje przestrzeganie przyjętych zasad.

Zapytaj o wycenę usługi


INCIDENT RESPONSE MANAGER

Usługa zapewnia nadzór nad obsługą incydentów naruszenia ochrony danych osobowych oraz wsparciu Administratora Danych w przypadku naruszenia środków ochrony danych osobowych.

Zapytaj o wycenę usługi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Administratorem danych jest make-SOFT Marcin Kazimierczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Przesyłając zapytanie administrator danych przetwarzać będzie je w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi oraz marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług.
Przesyłając zapytanie wyrażam zgodę na używanie przez make-SOFT automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.  Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie.