fbpx

Help Desk

Czym jest Help Desk?

Help Desk – jest punktem komunikacji z użytkownikami (SPOC- Single Point of Contact) oraz koordynacji licznych procesów i grup IT.

Zakres obowiązków Help Desk

Specjalista Help Desk jest odpowiedzialny za:

  • odbieranie oraz rejestrowanie w systemie zgłoszeń dotyczących incydentów lub wniosków o usługę,
  • utrzymanie a nawet podwyższanie satysfakcji klienta,
  • dokumentowanie i dzielenie się wiedzą,
  • zapewnienie klientowi rzetelnej informacji,
  • realizowanie czynności usługowych wg procedur,
  • eskalowanie zgłoszeń do właściwych zespołów lub dostawców,

Usługa self-service

Udostępniliśmy naszym klientom możliwość samoobsługowego zgłaszania oraz wglądu w stan realizacji zgłoszeń (incydentów oraz wniosków) pod adresem:
> https://support.make-soft.it

Zgłoszenia realizowane są również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres support(at)make-soft.pl