fbpx

RODO: co musisz wiedzieć

Dane osobowe klientów stają się głównym źródłem możliwości znalezienia nowych możliwości biznesowych dla każdej firmy. Zapisy RODO które obowiązują od maja 2018 r., co implikuje istotne zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jeśli Twoja firma wykorzystuje poufne dane prywatne, możesz stracić dużą elastyczność w obsłudze danych klientów i zapewnić pełną przejrzystość w zakresie wykorzystania i przetwarzania danych.

Czego dotyczą przepisy i kto musi je stosować?

25 maja 2018 weszły w życie wymagania nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Rozporządzenie dotyczy wszystkich organizacji przetwarzających dane osobowe (DO). Skupia się na uszczelnieniu ochrony i procedurach uruchamianych w przypadku utraty poufności danych. Zaostrzeniu uległy również kary za wyciek, wynoszące obecnie do 20 000 000 euro, lub 4% światowego obrotu.

Przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe – w szczególności podmioty z branży ubezpieczeniowej (multiagencje, brokerzy ubezpieczeń), medycznej (szpitale, przychodnie, gabinety medyczne), finansowej (banki, operatorzy płatności internetowych), a także m.in. dostawcy chmury obliczeniowej, platform e-commerce, e-gaming, IoT, właściciele e-sklepów, przedsiębiorstwa energetyczne oraz transportowe – mają obowiązek wdrożenia i stosowania środków mających zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych przez Internet oraz prywatnych sieci i systemów informatycznych.

Jednocześnie, od 25 maja 2018 roku te są zobligowane do zgłaszania incydentów, w tym ataków hakerskich, mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych, właściwym organom, a także klientom, jeśli atak zagrozi ich danym osobowym bądź prywatności. Na tych, którzy nie zadbają należycie o bezpieczeństwo informacji o swoich klientach, będą nakładane bardzo surowe kary finansowe.

Przygotowanie przedsiębiorstw do RODO

Według przeprowadzonej wśród przedsiębiorców badania oceniającego przygotowanie do obowiązywania RODO, gotowych w pełni jest zaledwie 5% organizacji przetwarzających dane osobowe.

Computerworld, luty 2018

Upewnij się, że twoja organizacja prawidłowo reaguje na naruszenia ochrony danych

Pamiętaj, że od 25 maja 2018 r. istnieje obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu i informowania o tym osób, których dane zostały naruszone. Dostosuj wewnętrzne procedury, żeby przewidywały odpowiednie działanie w razie stwierdzenia naruszeń, z uwzględnieniem 72-godzinnego terminu na zgłoszenie naruszenia organowi nadzoru. Upewnij się, że umowy o powierzenie przetwarzania danych zapewniają współdziałanie ze strony przetwarzającego umożliwiające dokonania zgłoszenia w terminie.

Zamów bezpłatne konsultacje

Podsumowanie

Na przestrzeni najbliższych miesięcy, korzyści wynikające z efektywnego zarządzania ryzykiem cybernetycznym staną się coraz bardziej zauważalne. Obecnie szacuje się, że wydatki na bezpieczeństwo stanowią 10 – 15% budżetu IT, przy czym wartość ta stale rośnie.

W przypadku średnich i dużych organizacji działających w sektorach o dużej konkurencyjności, efektywne wdrożenie i niższe koszty utrzymania (rozwiązań obligatoryjnych dla wszystkich graczy) będą istotnym czynnikiem wpływającym na ich pozycję.

Wdrożenie RODO jest dobrą okazją dla firm poszukujących oszczędności na usystematyzowania działań w obszarze IT.


Nasza firma zajmuje się doradztwem w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji - pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych w formie outsourcingu, przeprowadzamy audyty zerowe (GAP), okresowe, przeprowadzamy warsztaty oceny ryzyka, rekomendujemy wdrażanie zabezpieczeń, opracowujemy polityki, procedury i instrukcje oraz przeprowadzamy szkolenia - zarówno w zakresie ISO 27001 jak i bezpieczeństwa danych osobowych (RODO).

Marcin Kazimierczak

Marcin Kazimierczak

CEO/owner w make-SOFT

[email protected]

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych. Posiada doświadczenie w zakresie integracji systemów i danych, wdrażania rozwiązań Business Intelligence, projektowania procesów ETL oraz hurtowni danych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Administratorem danych jest make-SOFT Marcin Kazimierczak z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Przesyłając zapytanie administrator danych przetwarzać będzie je w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi oraz marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług.
Przesyłając zapytanie wyrażam zgodę na używanie przez make-SOFT automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.  Zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie.